Konsultacja

Dziękujemy za zainteresowanie. Prosimy o odpowiedzi na 2 pytania. To nam wystarczy, by przygotować dla Ciebie indywidualną ofertę.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymania oferty i prowadzenia korespondencji. Zostałam/em poinformowana/y, że: administratorem danych osobowych jest Stronomat Adrian Such (NIP: 9222978314, REGON: 061244683, adres korespondencyjny: ul. Młyńska 6/18, 22-400 Zamość); przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, poprawiania ich oraz usunięcia; podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.