Konsultacja Google Ads

Wpisz 2-3 frazy, które są dla Ciebie najważniejsze. Resztę fraz dobierzemy sami.

Zazwyczaj im większy budżet, tym bardziej intensywna kampania i lepsze efekty marketingowe. Obsługujemy kampanie z budżetami od 200 do 1000 zł netto miesięcznie. Budżet można zmieniać w dowolnym momencie, ze skutkiem na kolejny miesiąc.

Google będzie automatycznie pobierać opłaty z Twojej karty płatniczej. Musisz więc posiadać konto Google, kartę płatniczą i status podatnika VAT-UE. Czy spełniasz te wymagania? *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymania oferty i prowadzenia korespondencji. Zostałam/em poinformowana/y, że: administratorem danych osobowych jest Stronomat Adrian Such (NIP: 9222978314, REGON: 061244683, adres korespondencyjny: ul. Młyńska 6/18, 22-400 Zamość); przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, poprawiania ich oraz usunięcia; podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.